PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

 

  • Çalışanların Performansı hedeflerin yanı sıra yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistem ile ölçülür.
  • Performans Yönetim Sistemi, şirket bazında uygulamada farklı ihtiyaçlara cevap verecek esnekliğe sahiptir.
  • Performans Değerlendirme Sistemi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 dönemde değerlendirilir.
  • Performans Yönetim Sistemi, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi süreçlerine etki eder.

 

İlişkili Ürünler