BLOG

Projelerimiz, ürünlerimiz, çözümlerimiz, teknik makalelerimiz ve değişen yönetmeliklerle ilgili faydalı bilgileri paylaşacağımız bu platformda güncel firma haberlerimizi de bulabilirsiniz.

JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNDE SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 25.07.2020 tarihinde yapılan açıklamada, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle tüm Jeotermal Enerji Santrallerinde yıl sonuna kadar hava kirliliğini ölçmek üzere, sürekli emisyon ölçüm cihazı takma zorunluluğu getirileceği bildirilmiştir.

22 Eylül 2020

Hegwein – Ateşleme Sistemleri

Hegwein firması, 1948 yılından beri geniş aralıktaki endüstriyel uygulamalar için yakıcılar ve ateşleme sistemleri üretmektedir. 1996 yılında Durag Group bünyesine dahil olan firma; Gaz, Yağ ve Çift Yakıtlı Yakıcılar dışında, Gaz Brülörleri ve Plazma Ateşleme Sistemi gibi özel ürünleri de müşterilerine sunmaktadır.

14 Eylül 2020

FID Ölçüm Teknolojisi

Ağır sanayinin son yıllarda küresel çapta büyümesi, birçok alanda hidrokarbon içeriğinin artmasına neden olmuştur. Bu içerik; hava ayrıştırma tesisleri, üretim boru hatları, büyük endüstriyel kazanlar ve tüp dolum istasyonları gibi hidrokarbon içeriğinin yoğun olduğu proseslerde ölçümler yapılarak kontrol altında tutulmaktadır. Toplam Hidrokarbonlar (THC), ppb seviyelerine kadar ölçüm yapabilen Alev İyonizasyon Dedektörü sensörleri (FID) ile etkin şekilde analiz edilebilir.

28 Ağustos 2020

DX4000 Taşınabilir FTIR Analizörü

Fourier Transform Infrared (FTIR), çok bileşenli ölçümler için yaygın bir gaz ölçüm teknolojisidir. Başlangıçta zorlu araştırma uygulamaları için kullanılan bu teknoloji; çok güvenilir ve çok yönlü olduğunu kanıtlamış olup, birçok zorlu emisyon izleme uygulamalarında kullanılmaktadır.

21 Ağustos 2020

D-HG 500 – Yüksek Enerjili Ateşleme Sistemi

Durag firması yanma teknolojileri alanında birçok ürünün yanı sıra en zorlu proses koşullarında bile tam güvenilirlikle fırınlar, brülörler ve flare sistemlerinde görevini başarıyla gerçekleştirecek ateşleme sistemleri geliştirmektedir.

27 Temmuz 2020

NOₓ Analizinde Kemilüminesans Ölçüm Teknolojisi

Kemilüminesans ya da diğer adıyla kimyasal ışıma, madde içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelen ısıl ışıma ve ışık ışıması (lüminesans) durumudur. Kemilüminesans, tıptan gaz analizine kadar birçok alan ve uygulamada yaygın olarak yer almaktadır.

21 Temmuz 2020

GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİNDE KABLOSUZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

Günümüzde, tüm dünyada nesnelerin birbiri ile haberleşebilmesi en büyük yönelimlerden biri haline gelmiştir. Uzun yıllardır çalışanları ve tesisleri gaz tehlikelerinden koruma amacıyla kullanılan sabit ve portatif gaz dedektörleri, yıllar geçtikçe yeni teknolojilere entegre edilmiş, hızlı değişime ayak uydurmuş ve yeni uygulama alanları yaratmıştır. Bu uygulamalar ile birlikte hem yeni çözümler kullanılmaya başlanmış hem de maliyetlerde ciddi oranlarda tasarruf elde edilmiştir.

13 Temmuz 2020

ALEV DEDEKTÖRLERİ VE UYGULAMALARI

Endüstriyel yangınlar genel olarak kimyasal üretim, hammadde üretim, depolama, işleme tesisleri içerisinde oluşan ve önlenmediği durumlarda ciddi maddi kayıplar ve can kayıplarıyla sonuçlanabilen yangınlardır.Bu faaliyetlerde olası yangınların önlenebilmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması dışında faaliyet alanlarının sürekli yangın takip ve önleme sistemleri ile izlenmesi gerekmektedir. İzleme ve takibin gerçekleştirilebilmesi için de tesisteki faaliyete uygun ve doğru ekipmanların seçimine dair esaslara hakim olmak önem teşkil etmektedir.

7 Temmuz 2020

ZİRKONYUM OKSİT OKSİJEN ÖLÇÜM TEKNOLOJİSİ

Proses gaz analiz ve sürekli emisyon ölçüm yöntemlerinden biri olan zirkonyum oksit oksijen ölçüm teknolojisi, oksijen gazının konsantrasyonunu belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Zirkonyum oksit ölçüm metodu temelde, oksijen elektronlarının yüksek ısıda (700-800°C) zirkonyum oksit ölçüm hücresi üzerinde elektronlarını bırakması esasına dayanır.

25 Haziran 2020

SATIŞ VE TEKNİK HİZMETLER DİREKTÖRÜMÜZ SN. ÖZNUR SUN'UN CEMENTÜRK DERGİSİ'NDEKİ COVID-19 PANDEMİSİNİN SEKTÖREL ETKİLERİ İLE İLGİLİ RÖPORTAJI

Covid-19 salgını sürecinde ana hedefimiz, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği ve sağlığı olduğu için ilerleyen zamanlarda aldığımız tüm kararlarda önceliğimiz bu olacaktır. Geri döndüğümüz saha hizmetlerimize ilave olarak, sürecin olumlu gelişimini takip ederek satış ve müşteri odaklı ziyaretlerimize de ağırlık vermeyi planlamaktayız.

23 Haziran 2020