slider-1920x400-teknik-hizmetler 500x400-087

KGS3 (3.Seviye Kalite Güvence Sistemi) Hizmetleri

kgs3KGS3'ün Önemi ve Avantajları Nelerdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliğine göre;

SEÖS'ün uygun kurulumundan sonra işletmeye alınmadan önce, SRM'lerle yapılan paralel ölçümler sonucu kalibrasyon fonksiyonu oluşturma yöntemine KGS2 (İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi) denir.

SEÖS'ün normal çalışma koşullarında sıfır ve span ölçümlerle yapılan fonksiyon kontrolleri sonucu KGS2'de oluşturulan kalibrasyon fonksiyonunun geçerliliğinin kontrol edilmesi yöntemine KGS3 (Üçüncü Seviye Kalite Güvence Sistemi) denir.

SEÖS Tebliği madde 8-g'ye göre bu yöntem ayda en az 1 kere uygulanmalı ve raporlanmalıdır.

KGS3 kapsamında uygulanacak işlemler SEÖS Tebliği madde 28'de tanımlanmıştır.

SEÖS TEBLİĞ MADDE 28

(1) Ekstraktif olmayan numune alma sistemlerinde;

a) Optik yüzeyler temizlenir,

b) Sıfır noktası ve referans noktası sinyalleri ile uygun olan yerlerde duyarlılık kontrolleri yapılır,

c) Filtreler temizlenir,

ç) Ölçüm verisi kayıtları kontrol edilir.

           (2) Ekstraktif numune alma sistemlerinde;

a) Numune alma sisteminin ısıtmalı hattının giriş ve çıkış sıcaklıkları , hat uzunluğuna bağlı olarak en az iki noktada kontrol edilir. Aradaki sıcaklık farkının yoğuşmaya neden olacak seviyede olduğu durumlarda gerekli önlemler alınır.

b)  Filtreler, ayraç solüsyonları gibi sarf malzemeler değiştirilir.

c) Gaz ölçümlerinde filtrenin parçacıklarla kirlenmemesi ve bu birikimlerin gazlarla reaksiyona girerek hatalı sonuçlar vermemesi için filtreler belirli aralıklarla kontrol edilir.

ç) Numune gazı filtreleri temizlenir veya değiştirilir.

d Kayıt cihazları kontrol edilir.

e) Yoğuşma sistemleri kontrol edilir.

f) Gaz tedarik hatları ve sızıntı bileşenleri kontrol edilir.

g) Numune gazı akışı kontrol edilir.

ğ) Cihazın sıfır noktası ve duyarlılığı kontrol edilir.

h) Pitot tüpleri belirli aralıklarla temizlenir ve sıfır ayarları kontrol edilir.

ı) Tesisin faaliyetinin sona ermesi ya da kapanması durumunda, tüm numune gazı hatları etkisiz gaz kullanılarak temizlenir ve yoğuşma toplama kanalları boşaltılır.

 

KGS3 prosedürlerinin yapılması için neler gereklidir?

 • Prosedürleri gerçekleştirebilecek personel
  • Eğitim almış
  • Tebliğ, genelge, yönetmelik ve standartlara hakim
  • Cihazlar ve sistemlere ait teknik bilgilere hakim
 • Referans malzemelerin tedariki, periyodik yenilenmesi ve raf ömrü takibi
 • Gerekli yedek parça ve sarf malzeme tedariki ve stok takibi
 • İşlemlerin raporlanması ve kayıt altına alınması
 • Sürekli İzleme Merkezi'ne (SİM) KGS3 verilerinin anlık transfer edilmesi

SET TEKNİK KGS3 kapsamında neler sunuyor?

 • Tebliğ, Genelge, Yönetmelik ve standartlara hakim, eğitimli ve tecrübeli teknik personellerle KGS3 hizmeti.
 • İşletmenin emisyon limit değerlerine göre uygun ve doğru referans malzeme bulundurma.
 • İhtiyaç olması durumunda sistem ve cihazlara ait yedek parça ve sarf bulundurma.
 • KGS3 prosedürleri sırasında arıza / hata kaynağı bulunması durumunda hemen müdahale etme ve giderme.
 • Tüm KGS3 prosedürlerinin kayıt altına alınması, raporlanması ve doküman olarak sunulması.
 • KGS3 prosedürleri sırasında elde edilen zero ve span sapma verilerinin Sürekli İzleme Merkezi'ne online aktarılmasını sağlaması.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı güncel duyurulara istinaden süreçleri anlık güncelleyebilme.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı güncel duyurulara istinaden işletmelere gerekli bilgilendirmeleri yapma, gerekmesi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunma.

 

İlişkili Ürünler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın