hakkimizda slider-1920x400-politikalar-10-2-2 500x400-politikalar-7

İSG Politikamız

Set Teknik olarak gaz analiz ve gaz algılama sistemleri satış ve teknik servis hizmetleri faaliyetlerini kapsamında; ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

İSG standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak,

Tehlikelerin tespit için risk değerlendirme çalışmaları yapmak ,tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak ya da riskleri azaltmak,

Tüm faaliyetlerimizde çalışanların katılımı ve ortak karar ile aksiyonlar almak,

Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak.

İlişkili Ürünler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın