blog_slider-1920x400-blog 500x400-blog

İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Gaz Algılama Sistemleri Uygulama Alanları

İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Gaz Algılama Sistemleri Uygulama Alanlarıİçmesuyu arıtma uygulamalarında; ulusal ve uluslararası standartlar ile yasa ve yönetmelikler her geçen gün gelişmelere sebep olmaktadır. Bu değişiklikler hem prosesi geliştirmek ve iyileştirmek için hem de işçi sağlığı ile tesisi ve ekipmanları korumaya yönelik yeni yatırımlara yol açmaktadır. Bunlardan biri olan gaz algılama sistemleri, tesislerde kişisel koruyucu olarak ve tesisi içindeki ekipmanları birlikte korumaya yönelik olarak uygulanır. Bu çerçevede, gaz algılama sistemlerinin su arıtımındaki uygulamalarına uygun seçilmesi ve ekonomik olması önem kazanmaktadır.

Gaz Algılama Sistemlerinin İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılmasını Gerektiren Başlıca Nedenler:

* İşçi sağlığına ve İş güvenliğine ilişkin artan talepler,

* İşletme masraflarını minimize etmeye yönelik talepler,

* Kullanılan ekipmanları korumaya yönelik tedbirler başlıca nedenlerdir.

 

Arıtma Tesislerinde Kullanılan Dedektörlerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

* Algılaması yapılacak gazın belirlenmesi (NH3, Cl2, O3, SO2)

* Dedektör montajının yapılacağı noktanın belirlenmesi,

* Montaj noktasına göre (iç ortam/dış ortam) dedektör koruma sınıfının belirlenmesi,

* Dedektörde lokal ekran gerekliliğinin belirlenmesi,

* Uygulamaya göre dedektörün sahip olması gereken sertifikalar (ATEX, CE vb.)

* Algılanacak gaza göre dedektör montaj yüksekliğinin belirlenmesi (havadan ağır gazlar için zemine yakın, havadan hafif gazlar için mümkün olan en üst noktaya)

* Dedektör montaj noktasındaki hava sirkülasyonunun tespit edilmesi,

* Islak mahallerde dedektör montajı yapılacak ise maksimum ve minimum su seviyesinin tespit edilmesi,

* Montaj noktası seçilirken genel bakım ve kalibrasyon işlemlerinin dikkate alınması,

* Uygun kablo tipi ve kablo güzergâhının seçilmesi,

* Uygun uyarı ekipmanlarının (siren, flaşör) seçilmesi,

* Yönetmeliklere göre alarm set değerlerinin belirlenmesi,

set-teknik-icmesuyu-aritma-tesislerinde-riskleri-olan-gazlar-2

Yukarıdaki tabloda içmesuyu arıtma tesislerinde riskleri olan gazların özelliklerini bulabilirsiniz.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Prosesleri ve Gaz Algılaması Gereken Noktalar

Dezenfeksiyon Prosesi

İçme suyu ve endüstriyel kullanım için su dezenfeksiyonu, enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmaları ve alglerin minimizasyonunu kapsamaktadır.  Bu amaçla kullanılan yöntemler klor, klor dioksit veya ozon dozlaması olabilmektedir. Tesisin boyutları genellikle uygulamada seçilebilecek yöntemi belirlemektedir ve kimyasallar genellikle gaz halinde bir dezenfeksiyon ünitesinde yer alan tanklar vasıtasıyla uygulanmaktadır. Bu toksik gazların kazara sızması, tesisteki teknik personel için bir tehlike oluşturur. Örneğin ortamda klor gazının birikmesi durumunda insan için tehlikeli bir atmosfer oluşmaktadır; çünkü klor toksik bir gazdır ve maruziyet limitleri çok düşük seviyelerdedir. (Kısa süreli maruziyet limiti 0,5 ppm'dir.) Klor analizörleri, artan klor seviyesini kesin sınırlarda ölçer. Eğer klor izleniyor ise, kalan klorun giderimi için kükürt dioksit (SO2) kullanılır. Kükürt dioksit silindirik tanklar içinde, dezenfeksiyon ünitesine yakın farklı bir noktada tutulmaktadır. Bu ünitelere bağlı olarak ise sabit ve/veya portatif gaz dedektörleri kullanılabilir. Sabit klor ve kükürt dioksit gaz dedektörleri de standart bir kontrol paneline bağlanır. Bazı tesislerde ek olarak başka dozaj uygulamaları olabilir: pH seviyesi (asitlik) kontrolüne yönelik karbon dioksit (CO2) ve tatlandırma amacıyla amonyak (NH3). Her ikisi de gaz formunda uygulanır ve dozlama ünitelerinde bu gazların sızıntılarına yönelik izleme yapılmalıdır.

İçmesuyu arıtma tesisi prosesi

Yardımcı Tesisler

Birçok tesiste elektrik üretimi ve pompalama gibi farklı amaçlar için dizel ve gaz jeneratörleri kullanılmaktadır.  Daha büyük jeneratör paketleri genellikle konteynerler halinde veya ayrı odalar halinde bulunur. Yakıt veya kaçaklar ise patlama ve toksik riskler meydana getirmektedir. Sabit gaz dedektörleri ve portatif gaz dedektörleri aşağıdaki gazlardan bazılarını veya hepsini izlemek amacıyla kullanılır: doğal gaz (CH4), LPG (C3H8, C4H10), karbon monoksit (CO), azot dioksit (NO2) ve oksijen (O2) seviyesi düşmesi. Ayrıca yangın durumuna karşı alev dedektörleri tesis ve işçi güvenliği için kullanılmaktadır.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Gaz Algılama Sistemleri temin ve kurulumu için Teknik Emniyet, Yanma ve Çevre Teknolojileri Uzmanı Set Teknik olarak profesyonel çözümler sunmaktayız.

Paylaş:
İlgili Ürünler
Sensepoint XCD

Sensepoint XCD

Honeywell
Sensepoint XCD, sabit yanıcı-patlayıcı ve toksik gaz algılama dedektörüdür. Endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilir ve yanıcı-patlayıcı gazları (%LEL, IR), O2, H2S, CO, NO2, H2, CO2(IR) algılamada kullanılır.
GasAlertMax XT II

GasAlertMax XT II

Honeywell
GasAlertMax XT II, saha şartlarına dayanıklı 4 gaza kadar ölçüm yapabilen pompalı multi gaz ölçer portatif dedektördür. Tek tuş ile kullanımı kolay, güvenilir bir dedektördür. Dahili pompası ile uzaktan örnekleme yapabilir ve kapalı alanlara girmeden önce kontrol imkanı sağlar. Pompa tıkanmasını minimize eder ve örnekleme sonuçlarının hassasiyetini artırır. H2S, O2, CO, Yanıcı-patlayıcı gazlar; % LEL gazlarını algılamada kullanılır.
Diğer İçerikler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın