blog_slider-1920x400-blog 500x400-blog

Kapalı Alanda Gaz Dedektörü Kullanımı

Kapalı Alanda Gaz Dedektörü KullanımıZehirli gaz tehlikelerine karşı kişinin güvenliğini sağlamak için kullandığı taşınabilir cihazlara portatif gaz dedektörleri denir. Sabit sistemler ile sürekli izlenmeyen veya kimi zaman izlenebilir bölgelerde bu cihazlar tercih edilmektedir. Sonuç olarak ortamda bulunan gaz tehlikelerinin sebep olduğu riskleri minimum seviyeye çekmek, portatif gaz dedektörleri ile önlem almakla mümkündür.

Portatif (taşınabilir) gaz dedektörleri, çalışılabilecek bölgeye giriş yapmadan önce ortam kontrolü için de kullanılabilir.

Kapalı Alan Olarak Tabir Edilen Bölgeler;

* Giriş ve çıkışın limitli ya da kısıtlı olduğu alanlar,

*Bir personelin girişine ve çalışmasına kısıtlı olarak müsaade edilebilecek büyüklükteki alanlar,

* Sürekli olarak bir kişinin çalışmasına müsaade etmeyen alanlar,

* Havalandırmanın zayıf olduğu, ortamdaki gazların seyrelmesinin sağlanamadığı alanlardır.

Kapalı Alanlar Aşağıdaki Maddelerin Bir veya Birden Fazlasını Karşılayabilir;

 • Bilinen bir tehlikesi olan atmosfer koşulları
 • Tanımlanan bir güvenlik tehlikesi olma durumu
 • Operatörün girebileceği boşluğun dizaynı sebebi ile oksijensiz kalma, bu duruma bağlı olarak boğulma riskinin olması

Kapalı Alan Olarak Değerlendirilebilen Endüstri Sektöründeki Bazı Örnekler;

 • Boru hatları,
 • Kanallar,
 • Tüneller,
 • Basınçlı tanklar,
 • Kanalizasyon hatları,
 • Maden ocakları,
 • Kazanlar,
 • Gemilerde bulunan yakıt ve balans tankları,
 • Tankerler,
 • Kuyular,
 • Hava bacaları,
 • Konteynerler,

bazı örneklerdir.

Kapalı Alanlardaki Tehlikeli Gazlar

Uygulamalar incelendiğinde çeşitli gazlar kapalı alanlarda görülebilir. Yanıcı-patlayıcı gaz karışımları, toksik gazlar ve oksijensiz ortam koşulları bu alanlardaki gaz risklerini oluşturur.

Örneğin;  atıksu tanklarında bulunan aerobik bakterilerin, organik maddeyi ayrıştırması sonucunda metan gazı açığa çıkar; bu gaz bilindiği gibi yanıcıdır. Denizcilik sektöründeki gemilerde bulunan balast tanklarındaki bakteriler, oksijen gazını CO2 (karbondioksit), FeO2 (demir oksit) gazına dönüştürerek ortamdaki oksijen seviyesinin düşmesine sebep olur; bu durum boğulma tehlikesi yaratır. Anaerobik bakteriler ise oksijensiz ortamda organik maddeyi ayrıştırarak H2S (hidrojen sülfür) gazının oluşmasına sebebiyet verir; bu nedenle kapalı ortamdaki gaz tehlikelerine karşı önlem almak çok önemlidir.

Endüstri Sektöründeki Uygulamalarda Kapalı Alanda Gaz Tehlikeleri;

 • Karbonmonoksit,
 • Karbondioksit ,
 • Hidrojen sülfür,
 • Metan,
 • Amonyak,
 • Klor,
 • Nitrojen dioksit,
 • Kükürt dioksit,
 • Hidrojen siyanür,
 • Oksijensiz kalma,

Metan (CH4), Oksijen (O2), Karbonmonoksit (CO) ve Hidrojen Sülfür (H2S) gaz özellikleri

Amonyak (NH3), Klor (Cl2), Nitrojen Dioksit (NO2), Kükürt Dioksit (SO2), Hidrojen Siyanür (HCN) gaz özellikleri

Teknik Emniyet, Yanma ve Çevre Teknolojileri konularında uzman Set Teknik olarak, kapalı alanlardaki gaz tehlikelerinin kontrolü için önerebileceğimiz bazı ürünlerimiz;

Yukarıda belirtilen ürünlerin kullanımında uzaktan örnekleme ile gazın sensöre gelmesi sağlanır. Yetkili personel, özellikle kapalı alanlarda tehlikeli alana girmeden önce ortamdaki gaz varlığını kontrol edebilmektedir. Bu tipteki cihazlar, üzerindeki dâhili pompa yardımıyla negatif basınç yaratarak ortamdaki havayı sensöre kadar getirmekte, gaz algılanması durumunda sesli ve görsel uyarı vererek kişiyi uyarmaktadır. Tankların temizlenmesi sonrasındaki yanıcı gaz kontrolünde, O2 gazı, toksik ve birçok yanıcı gazların kontrolünde;  kanalizasyonlarda ve atıksu arıtma tesislerinin terfi istasyonlarında, pompa istasyonlarında çalışan personellerin bu ürünleri kullanması iş sağlığı ve güvenliği için son derece önemlidir.

Sadece sabit lokasyonda çalışmayan ve sürekli lokasyon değiştiren çalışan personeller için de cihazın şarj etme ve batarya süresi önem arz eder. Cihazların sahada aktif biçimde kullanılma süresine bağlı olarak şarj etme sıklığı değişecektir; ancak çalışma saatleri içinde şarj etme gereği duyulması, zor durumlara yol açabilir ya da bir adet yedek cihaz alma yoluna gidilerek maliyetler artabilir.

Bu ve buna benzer ihtiyaçlarda Teknik Emniyet, Yanma ve Çevre Teknolojileri Uzmanı Set Teknik olarak önerebileceğimiz bazı cihazların modelleri; Gas Alert Quattro ve BW Clip 4 'dür.

Gas Alert Quattro model gaz dedektörü, tam olarak şarj edildikten sonra aktif kullanım batarya süresi 18-20 saattir.

BW Clip 4 cihazı ise 2 yıl boyunca şarj etmeden kullanabileceğiniz bir gaz dedektörüdür.

Ürün seçimlerinde cihazın personel üzerinde rahat taşınabilir olması, ergonomikliği ve kullanım kolaylığı sağlayacak türden tuş takımının olması önemlidir.

Gas Alert Max XT II, Gas Alert Quattro, BW Clip 4 model cihazlarımız üzerinde yalnızca bir adet tuş bulunduğundan kullanımı son derece basittir.

Kapalı alanlarda gaz tehlikelerine karşı kullanabileceğiniz bir dedektör birden fazla hayat kurtarabilir.

Paylaş:
İlgili Ürünler
GasAlertMax XT II

GasAlertMax XT II

Honeywell
GasAlertMax XT II, saha şartlarına dayanıklı 4 gaza kadar ölçüm yapabilen pompalı multi gaz ölçer portatif dedektördür. Tek tuş ile kullanımı kolay, güvenilir bir dedektördür. Dahili pompası ile uzaktan örnekleme yapabilir ve kapalı alanlara girmeden önce kontrol imkanı sağlar. Pompa tıkanmasını minimize eder ve örnekleme sonuçlarının hassasiyetini artırır. H2S, O2, CO, Yanıcı-patlayıcı gazlar; % LEL gazlarını algılamada kullanılır.
GasAlertMicro 5 Series

GasAlertMicro 5 Series

Honeywell
Bu ürün üretimden kaldırılmıştır. BW™ Ultra ürününü inceleyebilirsiniz.
MultiRAE Lite (Pompalı Tip)

MultiRAE Lite (Pompalı Tip)

Honeywell
Yanıcı-patlayıcı maddeleri ve çeşitli toksik tehditleri test edebilen, kişisel koruma ve sızıntı tespitini mükemmel yapabilen pompalı multi gaz ölçer dedektördür. Kablosuz bağlantı ile tehdit ve alarm verilerini komuta merkezine hızlı bir şekilde gönderebilir ve böylece üstün farkındalık sağlar. O2, Yanıcı patlayıcı gazlar: %LEL, CO, H2S, CO2; IR, VOCs; NH3, Cl2, ClO2, ETO, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, PH3, SO2 gazlarını algılamada kullanılır.
GasAlertQuattro

GasAlertQuattro

Honeywell
Bu ürün üretimden kaldırılmıştır. BW™ Micro Clip Series ürününü inceleyebilirsiniz.
BW™ Clip 4 (Çoklu)

BW™ Clip 4 (Çoklu)

Honeywell
BW Clip 4 kullan-at tip, multi gaz ölçer gaz algılama dedektörüdür. Yanıcı-patlayıcı ve toksik gazlara karşı üstün koruma sağlar. H2S, O2, CO, Yanıcı-patlayıcı gazlar; IR gazlarını algılamada kullanılır. Otomatik bump test ve kalibrasyon cihazı IntelliDoX ile uyumludur.
Diğer İçerikler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın