blog_slider-1920x400-blog 500x400-blog

Kombi Üretim Laboratuvar ve Kalite Testlerinde Gaz Analiz

kombi-01Dünyada evsel nitelikli sıcak su ve ısınma amacıyla uzun yıllardır doğalgaz yakıtlı kombiler kullanılmaktadır. Bu kombiler temel olarak bir yanma odası ve yanma odasında ısınacak suyun debisini kontrol eden vana sistemlerinden oluşmaktadır.

Kombi sistemlerinin üretiminde mekanik testlerle birlikte, yanma sonucu oluşan gazların analizi de kalite ve araştırma geliştirme için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle her kombi üretimi sonrasında test stantlarında karbonmonoksit, karbondioksit ve azot oksit emisyonları ölçülerek, standartlara uygunluğu kontrol edilmektedir.

siemens-ultramat-23-gaz-analizörüKarbonmonoksit ve karbondioksit emisyonları, karbon içerikli olan doğalgazın yanması sonucu açığa çıkmaktadır. Bu gazların ölçümü için en yaygın kullanılan yöntem non-dispersive infrared (kızılötesi dağılmayan ışık) teknolojisidir. Bu teknoloji, hedef gaz parametresinin kızıötesi ışığı absorbe etmesi ve bu sayede şiddetinin azalması prensibine dayanmaktadır.

 

 

ecophysics-ncld-no-gaz-analizörüAzot oksitler (NO-azotmonoksit ve NO2-azotdioksit) ise yanma odasındaki yüksek sıcaklık kaynaklı havada bulunan azotun (N2), oksijen ile reaksiyonu sonucu açığa çıkmaktadır. Bu parametreler, kızılötesi veya ultraviyole ışığa duyarlıdır ve bu metotlarla ölçümü yapılabilir. Ancak bu gazların çok yüksek hassasiyette ölçen Kemilüminesans (kimyasal ışıldama) yöntemi, en yaygın kullanılan ölçüm metodudur. Bu yöntemde ozon ile parçalanan azotmonoksit ve dioksitler, fotonlar yayar ve analizör içerisindeki dedektör bu fotonları algılamaktadır. Bu sayede milyarda bir seviyesine kadar hassasiyetler yakalanabilmektedir.

siemens-gaz-analizörüGlobalde oluşan doğalgaz tedarik problemleri, kombi üreticilerini farklı enerji kaynaklarına yöneltmiştir. 2010'lu yıllardan bu zamana kadar üretilen birçok marka model kombi, doğalgaz ile birlikte %30 seviyesine kadar hidrojen (H2) yakabilir şekilde tasarlanmıştır. 2030 yılına kadar tüm kombilerin %100 hidrojen (H2) ile çalışır hale gelmesi düşünülmektedir.

Yüksek konsantrasyonda hidrojen ölçümü için yaygın olarak kullanılan Termal İletkenlik (TCD) yöntemi, hidrojenin ısıl iletkenliğinin, sabit bir dirence bir plaka üzerinde oluşturduğu akımın ölçülmesi esasına dayanır.

Bahsedilen ölçüm prensiplerinde tasarlanan gaz analiz sistemi, özel bir örnekleme ve şartlandırma ünitesi ile birbirine entegre edilir. Test stantlarından numune alma probu ile alınan numune, ısıtmalı numune alma hattı (su buharı yoğuşmasının engellenmesi amacıyla) ile taşınarak, gaz soğutucusundan geçirilir ve analizöre su buharından arınmış kuru gaz olarak giriş yapar. Tek tek tüm analizörlerden geçerek ölçüm değerleri yazılım üzerinde kaydedilir.

Özel olarak tasarlanan bu sistemde; örnekleme süresi, doğru şartlandırma, ölçüm hassasiyeti ve analizörlerin birbiriyle olan akış debisi farkları önem arz etmektedir. 

Set Teknik Emniyet ve Çevre Teknolojileri A.Ş. olarak; Gaz Algılama Sistemleri, Proses Gaz Analiz Sistemleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri, Endüstriyel İş Güvenliği Ekipmanları ve Yanma Teknolojileri konularında, 2004 yılından bu yana her geçen gün geliştirerek bugüne taşıdığımız satış ve teknik destek tecrübemiz ve tamamı Türkiye ve Avrupa normlarına uyumlu ürünlerimiz ile mühendislik çözümleri sunmaktayız.

 

Paylaş:
İlgili Ürünler
Diğer İçerikler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın