blog_slider-1920x400-blog 500x400-blog

NO2 - NO Dönüştürücülerin Kullanım Amaçları ve Çalışma Prensipleri

no2-no-01NOₓ emisyonları azot oksitler olarak isimlendirilir ve genellikle azot monoksit (NO), azot dioksit (NO2) veya diazot monoksit (N2O) formundadırlar. NO emisyonu insanlar için zehirli olan renksiz ve kokusuz bir gazdır. NOₓ emisyonlarının çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, canlı ve çevre sağlığı açısından kontrol altında tutulması gereken önemli bir kirletici parametredir.

Çevre koruma hizmetleri ve yönetimi doğrultusunda hazırlanan yasalar ile havadaki veya atık gaz akışlarındaki NOₓ içeriği izlenmektedir. Ülkemizde mevcut Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinde kullanılan gaz analizörlerinde NO parametresi, NOₓ değeri olarak resmî kurumlar ile paylaşılmaktadır. Ancak son dönemde yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte, numune gaz içerisindeki NO2 parametresinin de takip edilmesi istenmektedir.

NO2 parametresinin ölçümü iki farklı yöntem ile yapılabilmektedir. Bunlardan biri, NO ve NO2 parametrelerini doğrudan ayrı ayrı ölçümü iken, diğeri ise NO2-NO dönüştürücü sayesinde NO2 bileşiğini NO parametresine dönüştürerek toplam azot oksitin (NO) analiz edilmesi esasına dayanmaktadır. Dönüştürücüler, daha düşük maliyet ve işletme kolaylığına sahip olduğu için emisyon uygulamalarında daha fazla tercih edilen bir yöntem olmaktadır. 

no2-noNO2-NO dönüştürücüler, içeriğindeki kartuş sayesinde NO2 gazını NO gazına dönüştürerek açığa çıkan toplam NOₓ değerinin tayini yapabilmektedir. Temel olarak, dönüştürücüdeki kartuşun yaklaşık 600 dereceye ısıtılması sonucu, NO2 gazının yüksek sıcaklıkta oksitlenerek NO ve O2 gazlarının açığa çıkması prensibine dayanır. Dönüştürücü, paslanmaz çelik silindirik hazneli bir fırından oluşur. Bu fırın, hazne boyunca kalın bir yalıtım tabakasıyla kaplanır ve elektrik direnci ile ısıtılır. Bu sayede homojen bir şekilde dağılmış sabit bir sıcaklık elde edilerek, ısı kaybı engellenir.

Paslanmaz çelik fırının içinde katalitik kartuş vardır. Elektronik bir PID kontrol termoregülatörü, termokupl aracılığıyla sıcaklığın ayarlanmasına ve sabit tutulmasını sağlar. Termoregülatör ekranında mevcut sıcaklık takip edilebilir. Düşük ve yüksek sıcaklıklar için alarm durumunu sağlayan bir kontak vardır. Müdahale eşiklerinin değerleri termoregülatörde bağımsız olarak ayarlanabilir. Aynı zamanda bir elektro valf, opsiyonel olarak katalizör odasının bypass edilmesini sağlar.
 

NO2-NO dönüştürücülerin verimli çalışması, çalışma sıcaklığına bağlıdır. Bu durum, aynı zamanda çalışma prensibi gereği açığa çıkabilecek CO üretimini de önleyecektir. Dönüştürücülerin verimi, yüksek bir enerji girdisine, yani sıcaklık artışına bağlı olarak elde edilebilir. NO2'nin neredeyse %100 dönüşümü, dolayısıyla NO gazına tam bir dönüşüm, 620 °C ile 680 °C sıcaklık aralığında bir metal katalizörle doldurulmuş bir kartuşla elde edilir. Daha uzun çalışma sağlamak için uzun ömürlü reaktör kartuşları kullanılmalıdır, karbon tip kartuşlar buna örnek olarak verilebilir.

mc-cg

Ürün portföyümüzde yer alan M&C CG-2 model NO2-NO dönüştürücü, karbon yapılı katalitik kartuşu ve stabil çalışma sıcaklığı sayesinde %95 ve üzeri verimle çalışan bir NO2-NO dönüştürücüdür. M&C CG-2 cihazımız, kompakt 19" raf tasarımı, uyumlu ve güvenli kullanımın yanı sıra kolay servisi garanti eder. 19" raf tasarımının yanı sıra opsiyonel olarak duvara montaj ve bypass vanası seçenekleri de sunmaktadır.

M&C CG-2 model NO2-NO dönüştürücü ürününü incelemek ve daha fazla bilgi edinebilmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.

Set Teknik Emniyet ve Çevre Teknolojileri A.Ş. olarak; Gaz Algılama Sistemleri, Proses Gaz Analiz Sistemleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri, Endüstriyel İş Güvenliği Ekipmanları ve Yanma Teknolojileri konularında, 2004 yılından bu yana her geçen gün geliştirerek bugüne taşıdığımız satış ve teknik destek tecrübemiz ve tamamı Türkiye ve Avrupa normlarına uyumlu ürünlerimiz ile mühendislik çözümleri sunmaktayız.

Paylaş:
İlgili Ürünler
Diğer İçerikler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın