blog_slider-1920x400-blog 500x400-blog

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinde Yazılım Güncellemesi Dahilinde Yapılması Gerekenler İşlemler ve Alınacak Önlemler

blog_gorseli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 22.10.2011 tarih ve 28082 sayılı resmi gazetede yer alan SEÖS Tebliği ve 24.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı genelge doğrultusunda, SEÖS kurulumu yapılmış ve emisyon verilerini Bakanlık merkez laboratuvarına aktaran yazılım sistemleri için, 13.01.2021 tarihinde yeni WEB-API bilgilendirmesi işletmelere duyurulmuştur.

Bu bilgilendirme ile mevcut yazılımların yeni WEB-API'de belirtilen kriterlere göre yenilenmesi veya güncellenmesi yükümlülüğü doğmuştur.
 
Bu karar doğrultusunda mevcut yazılım sistemlerinin revizyonu ile birlikte, analiz sistemleri üzerinde bir takım donanımsal değişiklikler de bu duyuru kapsamında yer almaktadır. Güncel WEB-API duyurusunun işletmelere getirdiği değişiklikler ve yapılacak işlemler aşağıda incelemelerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 

Yeni WEB-API Duyurusu ile Gelen Yenilikler:

 

Bakanlığa mevcut olarak aktarılan emisyon verileri; sıcaklık, nem, basınç, oksijen düzeltmeleri yapılarak ve KGS 2 kalibrasyon düzeltmesi işlenerek aktarılmaktadır. Yeni WEB-API güncellemesine göre emisyon verileri hiçbir düzeltme ve kalibrasyon fonksiyonuna tabi tutulmaksızın Bakanlık SIM'e (Sürekli İzleme Merkezine) HAM Data olarak aktarılacaktır. Tüm düzeltmeler Bakanlık sistemi üzerinde yapılacak olup, KGS 2 kalibrasyon düzeltmesi yine bu sistem üzerinde uygulanacaktır.

 
Sıcaklık, nem, basınç, oksijen düzeltmeleri ve KGS 2 kalibrasyon fonksiyonu girişi, yeni yazılımlar üzerinde işletmeler tarafından da girilecektir. Aynı zamanda bu veriler Bakanlık da istenildiğinde çekilecektir.
 
Yeni WEB-API güncellemesine göre, mevcut yazılım ile aktarılmayan prob ve soğutucu sıcaklığı verileri de Sürekli İzleme Merkezine (SIM'e) aktarılacaktır. Bu sebeple Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri; prob ve soğutucu sıcaklık verilerini, yazılıma aktaracak gerekli donanımlara sahip olmalıdır.
 
Mevcut sistemlerde emisyon verileri işletmenin yazılıma bakanlık tarafından yapılan sorgu ile 15 dakikada çekilmektedir. Yeni sistemde işletmelerin yazılımları, verileri dakikada bir olacak şekilde SIM'e gönderecektir. Ayrıca bakanlık istediği zaman işletmelerin yazılımlarına soru sorarak, ikinci bir yol ile verileri çekebilecektir. 
 
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri, otomatik KGS 3 işlemine uyumlu olmak zorundadır. Bakanlık, SIM merkezinden vereceği komutlar ile otomatik KGS 3 işlemini kendi istediği zaman yapabilecektir. Otomatik KGS 3 işlemi için gerekli olan donanımsal ekipmanlar (gaz tüpleri, regülatörler, selonoid vana grupları vb.) hazır ve sisteme bağlı halde bulunacaktır. Güncel yazılımların alt yapısı da bu işleme uyumlu olmak zorundadır.
 
Mevcut sistemlerde arıza, bakım vb. durumlarda gönderilemeyen veriler geriye dönük kayıt altında tutularak Bakanlık tarafından çekilebilirken, yeni WEB-API'ye göre arıza, bakım vb. işlemleri için geriye dönük en fazla 48 saatlik veriler SIM merkezine aktarılabilecektir.
Bu durum arıza ve internet kesintisi durumlarında sistemlere hızlı müdahale etme zorunluluğu getirmektedir. 
 
Yazılım ile ilgili kataloğumuzu indirmek için tıklayınız.
Paylaş:
İlgili Ürünler
Diğer İçerikler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın