ÇİMENTO

Çimento' da gaz analiz çözümleri, Sürekli emisyon ölçüm sistemi, Döner fırın ve soğutucularda video ve sıcaklık izleme konuları başta olmak üzere, endüstriyel alanın önemli bir sektörü olan Çimento Sektörüne yönelik çözümler sunmaktayız.

Çimento' da gaz analiz çözümleri

Ön ısıtıcı gaz analizi ile yanma kontrolü ve proses güvenliğinin sağlanması

Bu bölgede yapılan ölçüm; yanma sonrası ön ısıtıcıya gelen gazların konsantrasyonunu sürekli olarak tespit etmek ve gazın fırın içerisinden, bu bölgeye olan ilerleyişini saptamak amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda gaz içerisindeki yüksek CO miktarı, patlama tehlikesi yaratacağı için sürekli tayin edilmelidir. Yüksek toz ve sıcaklık içeren ortamda yapılan bu gaz analizi; M&C SP2200 model numune alma probuyla donatılmış SIEMENS Ultramat23/Ultramat6 gaz analiz sistemleriyle hızlı, hassas ve sürekli olarak yapılabilmektedir. Otomatik zero ve span kalibrasyon yapabilen bu cihazlar, analizör drift de¤erlerini otomatik olarak düzelterek her daim net ölçüm sonuçlarını sunabilmektedir.

Kalsinatörde gaz analizi ile sürekli ikinci yanma kontrolü

Döner fırın sonrasında ikinci yanma bölgesi olan kalsinatörde; NO, CO,O2 ve yakıta bağlı olarak SO2 sürekli olarak tayin edilmelidir. Bu analiz yanma verimliliği (enerji-yakıt tasarrufu) ve ürünün kalitesi için sürekli olarak yapılmalıdır. M&C marka SP2200 model numune alma probu ve özel alaşımlı sondası ile 900°C gibi sıcaklık ve yoğun toz içerisinden numune alınabilmektedir. Alınan bu numune Siemens serisi gaz analizörleri prosesin zor şartlarına ve gazların agresif yapısına göre M&C marka gaz şartlandırma ekipmanları ile konfigüre edilmektedir. Prosese özel olarak dizayn edilmiş sistem, numune gazı sürekli olarak örneklenmekte; ölçüm verilerini fabrika scadasına analog ya da digital olarak aktarmaktadır.

 

Kömür değirmeni filtre giriş-çıkışı, kömür bunkeri ve kömür silosu taramalı gaz analiz sistemleri

Yakıt olarak kullanılan kömürün stok edildiği, öğütüldüğü ve transfer edildiği kısımlarda biriken CO ve diğer hidrokarbonlar, patlama tehlikesi yarattığı için sürekli olarak ölçülmelidir. Çoklu noktalarda yapılan bu ölçüm ile, sistemin optimum oranda güvenliği sağlanmaktadır. Bu ölçüm için Siemens Ultramat23 ekstraktif gaz analiz sistemi kullanıldığı gibi COMTEC6000 GasEx in-situ cihazlar kullanılabilmektedir. COMTEC6000, uzun ömürlü zirkonyum O2 sensör ve COe(combustibles) dedektörü ile sağlıklı ve sürekli ölçüm yapabilmektedir. Sistemin dahilinde bulunan Android uygulaması sayesinde, analizörlere uzaktan erişim sağlanarak kontrol edilebilmektedir.

 

Fırın intikal noktası gaz analizinde %95 ölçüm sürekliliği

Malzemenin fırına aktarıldığı ve asıl yanmanın gerçekleştiği fırının intikal noktasında, mamul kalitesi ve yanma verimliği için yapılan gaz analizi; yüksek toz (2000g/m3), yüksek sıcaklıklık (1200°C) ve yüksek konsantrasyonlu korozif gazların mevcut olduğu ortamda sürekli olarak yapılmaktadır. Belirtilen bu olumsuz koşullar, ölçüm sürekliliğini bozmakta ve yanma kontrolünün tam olarak yapılamamasına neden olmaktadır. Ayrıca tıkanan problar yüksek bakım işçiliğine ve sarf-yedek malzeme maliyetlerine neden olmaktadır.

Tüm bu olumsuzluklara karşı 4 farklı kendini temizleme özelliğini sizlere sunan Enotec-Cemtec Probu, standart geri üflemeli problara karşı üstün bir teknoloji geliştirerek, fırın intikal gaz analizine en profesyonel çözümü sunmuştur.

Sonda içerisindeki filtre pistonu ve beraberinde uygulanan basınçlı hava sayesinde önünde malzeme birikmesini ve sonda tıkanmasını engelleyen CEMTEC probu; beraberinde, sondanın ekseni etrafındaki 90° dönüşü ve ileri-geri yaptığı hareketi sayesinde sonda üzerinde malzeme birikiminin önüne geçmektedir.

CEMTEC probu, sonda içerisine eklenebilen Zirkonyum O2 ve COe sensörleri ile yanma verimliliği ayrıca bir analizör, pompa vs. gereksinimi olmadan sürekli ve hassas olarak yapılabilmektedir.

Prob'tan gelen numune bu prosese özel dizayn edilmiş Siemens Ultramat23 veya SIEMENS Ultramat6 gaz analizörlerini içeren gaz analiz sistemiyle birlikte optimum düzeyde çalışarak minimum %95 ölçüm sürekliliği sağlamaktadır.

 

 

 

 

Sürekli emisyon ölçüm sistemi

EN14181 Standardı ve SEÖS Tebliği baca gazı içeriği firmalarca sürekli olarak izlenmekte ve bu sonuçlar Bakanlığa sürekli olarak aktarılmaktadır. Önceleri yakıta bağlı olarak CO,SO2,NO, O2 gazları dahilinde toz ve debi parametrelerinin ölçümünü yapmakta olan Çimento fabrikaları, alternatif yakıt olarak atık kullandıklarından dolayı; bu parametreler dışında HCI, HF ve TOK parametrelerini de ölçmekle mükellef olmuştur. Bu iş kapsamında SET TEKNİK tarafından temin edilen, EN14181 KGS1 Sertifikalı Gasmet CEMS iIe FTIR gaz analiz sistemi ile koordineli olarak çalışan SK FID analizörü tüm bu gaz parametreleri hassas ve sorunsuz şekilde ölçebilmektedir.

Verilerin ölçümünün yapılması dahilinde bu verilerin kesintisiz bir şekilde aktarılması ve yasanın diğer gereklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

SEÖS tebliği gereği yapılması zorunlu olan KGS3 işlemi; Gasmet CEMS ile HCI, HF parametreleri için CH4 gazı referans alınarak yapılabilmektedir. Bu özellik Gasmet CEMS IIe analiz sisteminin KGS1 sertifikasında yer almaktadır. Ayrıca yine bu sertifika da Gasmet CEMS IIe analiz sisteminin bakım periyodu 6 ay olarak belirlenmiş ve bu sayede minimum bakım gereksinimi sağlanmıştır.

Gaz analiz sistemi haricinde; sürekli toz ölçümü yapabilen KGS1 sertifikalı Durag Marka DR320 / DR808 Model toz ölçüm cihazları; düşük - orta toz seviyelerini sürekli olarak hızlı bir şekilde ölçebilmektedir.

Debi ölçümü için KGS1 sertifikalı Durag D-FL100 marka pitot tüp, baca çapına özel projelendirilmekte; tıkanmalara karşı ve homojen gaz akışının sağlanabilmesi için çok delikli yapıda dizayn edilmektedir. Ayrıca korozif içerikli baca gazında ultrasonik olarak debi ölçümünü yapabilen Durag D-FL220, minimum bakım gereksinim sayesinde uygun bir çözüm olmaktadır.

 

 

 

Döner fırın ve soğutucularda video ve sıcaklık izleme

Sinterleme prosesi çimentonun kalitesi için çok kritik bir önem taşımaktadır ve enerji girişinin çok doğru bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Yetersiz ısı, klinkerin dönüşmemiş kireç taşı içermesine sebep olur. Buna karşılık aşırı ısı fırın içerisindeki refrakter tuğlaların ömrünü azaltır, bunun sonucunda da fırın mantosu zarar görebilir. Bu durumlar, mamül kalitesini azaltırken, işletme (enerji) maliyetini arttırır.

DURAG Akıllı Sensör Sistemleri, standart proses aletleri ile ölçümün yapılamadığı yüksek sıcaklıktaki yanma prosesinden güvenilir online bilgi toplar;

• Fırın çıkışındaki sinterleme bölgesinin gerçek zamanlı ve renkli video sunumu

• Klinker soğutucu ızgarasının ilk üçte birindeki klinker yatağı oluşumu ve durumu

• Main Burner düzensizliklerinin, alev formunun ve alev pozisyonunun algılanması

• Burner nozzle pozisyonunun ve durumunun tespiti

• Sinterleme alanında, alev ve klinker yatağında sıcaklık ölçümü

• Alansal çözünürlükte sıcaklık dağılımı

• Alevin ışınım enerjisinin değerlendirilmesi

 

Video sistem

Sinterleme bölgesi veya klinker soğutucusunun gerçek zamanlı görsel bilgileri, kontrol odasında bulunan monitörlerde kalıcı ve renkli olarak görüntülenir. Bu sistem ile alev formu ve pozisyonu, burner nozzle pozisyonu ve durumu, kalınlık ile klinker yatağının durumu, kekleşme ve halkaların oluşumunun görüntülenip takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda soğutucudaki "snowman" ve "red river" gibi durumların tespitini sağlar.

 

Termografik sistem

DURAG Termografi Sistemi, video veri işlemesine dayalı bir optik pirometredir. False colour görüntüleme yöntemini kullanan Video Sistemi, ek olarak aşağıdaki yöntemleri sağlar;

• Video sistem sensörlerinin görüş alanının dışında kalan alansal sıcaklığın dağılımının belirlenmesi (Termal Görüntü)

• Serbestçe tanımlanabilir nesnelerin (ROI: Region of Interest) veya kullanıcı tanımlı çizgilerin (LOI: Line of Interest) sıcaklıklarının ölçülmesi

• Anomalilerin ortaya çıkarılması için görünen ısıl modellerinin analizleri.

Yüksek sıcaklıktaki prosesten elde edilen analitik veri ve sıcaklık ölçümleri gibi parametreler, standart arayüzler aracılığı ile kontrol sistemleri için ulaşılabilirdir.

 

 

Katalog için tıklayınız!

İlişkili Ürünler

E-Bülten Kayıt

Set Teknik hakkındaki tüm yeniliklerden haberdar olmak için e-posta listemize katılın.

Lütfen bekleyiniz.. E-posta adresi hatalı. * işaretli alanlar boş bırakılamaz. Mesajınız başarı ile gönderildi. Hata oluştu lütfen tekrar deneyiniz.