blog_slider-1920x400-blog 500x400-blog

Atıksu ve İçme Suyu Arıtma Sektöründe Gaz Tehlikeleri/ Gaz Algılamada Sektörel Tehlikeler Serisi-08

ga-sektorel-serisi_-13Gaz algılama sistemleri yani genel anlamı ile teknik emniyet ekipmanları işletmelerde bulunan farklı tehlikelerin tespiti ve bu tespitler doğrultusunda emniyetin sağlanması için gerekli aksiyonların alınmasını hedeflemektedir. Ana kullanım alanı bu olmakla beraber Teknik Emniyet ekipmanlarının genel kullanım sebepleri şu şekildedir;

 • Personel ve tesisin tehlikelerden korunması, üretim kayıplarının önlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uygun işletmenin sağlanması
 • Tesisin iş güvenliğine karşı sigortalanması için oluşan maliyetlerin düşürülmesi
 • Borulama ve vanaların bulunduğu alanlarda maliyetlerinin düşürülmesi

 

Sektör özelinde işletmelerde farklı tehlikeler bulunmaktadır. Bu tehlikeler gaz algılama sistemleri ile tespit edilebilir, çalışan ve işletme güvenliği sağlanabilir.

Gaz algılama sistemlerinden alınabilecek verim tehlikelerin doğru tespiti ile doğru orantılıdır. Atıksu ve içme suyu arıtma tesislerindeki tehlikeler, işletme tipi ve çalışma yöntemi ile birlikte değişiklik gösterse de genel anlamı ile aşağıdaki gibidir;

 • Dengeleme havuzları atmosfere açık olmakla beraber çevre faktörlerini minumuma indirmek amacı ile yer altında da kurulmaktadır. Arıtma tesisindeki sızıntılar patlama riski oluşturduğu için su seviyesinin üstünde dedektör kullanılmaktadır. (CH)
 • Çamur çürütücüler, ön çökeltme ve filtreleme havuzlarından çıkan çamuru, güvenli bir şekilde bertaraf etme amacıyla işler. Bu işlem sonucu ortama metan ve karbonmonoksit salınımı olur. Buradan çıkan metan stoklanarak elektrik veya ısı üretiminde kullanılır. Teknik emniyet kapsamında bu iki gazın konsantrasyonunun kontrol altında tutulması için gaz dedektörleri kullanılır. (CH, CO)
 • Çamur susuzlaştırma ve kurutma ünitelerindeki işlemler sonucu ortaya hidrojen sülfür gazı çıkar. Toksik etkisinden dolayı insan sağlığı açısından tehlikelidir. (HS)
 • Pompa istasyonu ve kuyuların iki temel konfigürasyonu bulunmaktadır. Islak kuyularda petrol ve doğal gazdan gelen metan gibi yanıcı-patlayıcı gazların izlenmesi söz konusudur. Kuru kuyularda ise metan, hidrojen sülfür ve oksijen seviyesi takibi yapılmaktadır. (CH, HS, O)
 • Kapalı alanlar ve terfi istasyonları, tiplerine göre farklı ölçümler ile izlenmektedir. Bu istasyonlar ve kapalı alanlarda emniyet kapsamında sabit ve portatif dedektörler kullanılmaktadır. (CH, HS, O)
 • Atıksu arıtma tesislerinde koku giderme ünitelerinde gaz analizi için düşük konsantrasyonda yüksek kokuya sebep veren hidrojen sülfür ve amonyak gazlarının takibi yapılır. (HS, NH)
 • İçme suyu arıtma tesislerinde emisyon amaçlı bazı parametrelerin ölçümleri yapılmaktadır. (Cl, ClO, VOC)

 

İşletmelerin ana uygulamaları haricinde, tesislerin tümünde farklı gaz tehlikeleri bulunabilmektedir. Bu uygulamalar işletmelere göre farklılıklar gösterebilmektedir;

 • İşletmelerdeki yemekhaneler (yanıcı-patlayıcı gaz)
 • LPG tankının alanı (yanıcı-patlayıcı gaz)
 • Tüp depolama sahaları (yanıcı-patlayıcı gaz, oksijen eksikliği)
 • Kazan daireleri (yanıcı-patlayıcı)
 • Bazı işletmelerde bulunan kaynakhanelerde, (yanıcı-patlayıcı, toksik, boğucu, zehirleyici gaz, oksijen eksikliği)
 • Soğutucu üniteler (NH3, H, CO)
 • Kapalı alanlar (yanıcı-patlayıcı, toksik, boğucu, zehirleyici gaz, oksijen eksikliği)

Atıksu ve İçme Suyu Arıtma Sektöründe Hangi Gaz Dedektörleri Kullanılabilir?

Bu tehlikeleri tespit etmek ve önlemleri alabilmek için gaz algılama sistemlerinin kullanımı olmazsa olmazdır. İşletmelerdeki tehlikeler ve bu tehlikelerin tespiti konularında tecrübeli firmalarla çalışmak büyük önem arz eder.

Honeywell Sensepoint XCD için Tıklayınız

Honeywell GasAlertMax XT II için Tıklayınız

Endüstriyel İş Güvenliği Ekipmanları için Tıklayınız

 

Set Teknik Emniyet ve Çevre Teknolojileri A.Ş. olarak; Gaz Algılama Sistemleri, Proses Gaz Analiz Sistemleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri, Endüstriyel İş Güvenliği Ekipmanları ve Yanma Teknolojileri konularında, 2004 yılından bu yana her geçen gün geliştirerek bugüne taşıdığımız satış ve teknik destek tecrübemiz ve tamamı Türkiye ve Avrupa normlarına uyumlu ürünlerimiz ile mühendislik çözümleri sunmaktayız.

Paylaş:
İlgili Ürünler
Sensepoint XCD

Sensepoint XCD

Honeywell
Sensepoint XCD, sabit yanıcı-patlayıcı ve toksik gaz algılama dedektörüdür. Endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilir ve yanıcı-patlayıcı gazları (%LEL, IR), O2, H2S, CO, NO2, H2, CO2(IR) algılamada kullanılır.
GasAlertMax XT II

GasAlertMax XT II

Honeywell
GasAlertMax XT II, saha şartlarına dayanıklı 4 gaza kadar ölçüm yapabilen pompalı multi gaz ölçer portatif dedektördür. Tek tuş ile kullanımı kolay, güvenilir bir dedektördür. Dahili pompası ile uzaktan örnekleme yapabilir ve kapalı alanlara girmeden önce kontrol imkanı sağlar. Pompa tıkanmasını minimize eder ve örnekleme sonuçlarının hassasiyetini artırır. H2S, O2, CO, Yanıcı-patlayıcı gazlar; % LEL gazlarını algılamada kullanılır.
DPI Sekur Diablo Temiz Hava Silindirli Solunum Seti

DPI Sekur Diablo Temiz Hava Silindirli Solunum Seti

DPI Sekur
Zehirli gazların ortama karıştığı veya karışma ihtimali olan bölgelerde çalışma yapılması durumlarda, insan sağlığını için korumak için solunum ekipmanları kullanılmaktadır. Kullanılacak ekipmanların uygulamaya uygun olarak seçilmesi ve standartları karşılaması riskleri en aza indirmek için büyük önem arz etmektedir.
POLIBLITZ® ABEK 15 Yarım Yüz Kaçış Maskesi

POLIBLITZ® ABEK 15 Yarım Yüz Kaçış Maskesi

DPI Sekur
Zehirli gazların ortama karıştığı veya karışma ihtimali olan bölgelerde çalışma yapılması durumlarda, insan sağlığını için korumak için solunum ekipmanları kullanılmaktadır. Kullanılacak ekipmanların uygulamaya uygun olarak seçilmesi ve standartları karşılaması riskleri en aza indirmek için büyük önem arz etmektedir.
Diğer İçerikler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın