blog_slider-1920x400-blog 500x400-blog

Şeker Üretim Sektöründe Gaz ve Alev Tehlikeleri / Gaz Algılamada Sektörel Tehlikeler Serisi-03

seker-uretim-sektorunde-gaz-ve-alev-tehlikeleriGaz ve alev algılama sistemleri yani genel anlamı ile teknik emniyet ekipmanları işletmelerde bulunan farklı tehlikelerin tespiti ve bu tespitler doğrultusunda emniyetin sağlanması için gerekli aksiyonların alınmasını hedeflemektedir. Ana kullanım alanı bu olmakla beraber teknik emniyet ekipmanlarının genel kullanım sebepleri şu şekildedir;

 • Personel ve tesisin tehlikelerden korunması, üretim kayıplarının önlenmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uygun işletmenin sağlanması,
 • Tesisin iş güvenliğine karşı sigortalanması için oluşan maliyetlerin düşürülmesi,
 • Borulama ve vanaların bulunduğu alanlarda maliyetlerinin düşürülmesi.

Sektör özelinde işletmelerde farklı tehlikeler bulunmaktadır. Bu tehlikeler gaz ve alev algılama sistemleri ile tespit edilebilir, çalışan ve işletme güvenliği sağlanabilir.

Gaz ve alev algılama sistemlerinden alınabilecek verim tehlikelerin doğru tespiti ile doğru orantılıdır. Şeker üretim tesislerindeki tehlikeler, işletme tipi ve çalışma yöntemi ile birlikte değişiklik gösterse de genel anlamı ile aşağıdaki gibidir.

Şeker Üretim Tesislerindeki Gaz ve Alev Tehlikeleri Nelerdir?

 • Şeker fabrikalarında, elde edilen ham şerbetin arıtılması için kireç ve CO₂ gazına ihtiyaç vardır. Bunlar kireç ocağında, kireç taşının yüksek ısılarda ısıtılması ile oluşur;

CaCO ↔ CaO + CO

Yanma için gerekli hava ocağa alttan girer, reaksiyonlar sırasında oluşan CO₂ diğer gazlarla beraber bir CO₂ pompasıyla ocağın üst tarafından dışarı alınır. Daha sonra bu gaz temizlenir ve şeker fabrikasyonunda kullanılır.

Kireç ocağında CO₂ pompalarının bulunduğu kısımdaki ve pompa odasında gaz birikmesi muhtemel yerlerde CO₂ gaz miktarını algılayacak dedektör kullanılmalıdır.

 • Pancar yüzdürme, yıkama suları ve fabrikanın çeşitli atık sularında bulunan ve kirliliğe neden olan çeşitli organik maddeler, genellikle biyolojik atık su arıtma tesisinde anaerobik ve aerobik yöntemlerle arıtılarak Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen deşarj limitlerine uygun olarak alıcı ortama deşarj edilmektedir. Anaerobik arıtım yöntemi kullanılması halinde ortaya çıkan metan gazı ise fabrikanın buhar kazanlarında yakılarak değerlendirilebilmektedir.
 • Alüminyum ark ocağında, demir dışı metallerin (bakır, bronz vb.) döküldüğü yer ocağından ve indüksiyon ocaklarından çıkan boğucu veya zehirli gazın kontrolleri teknik emniyet kapsamında yapılmalıdır.
 • Bazı şeker fabrikalarında, melastan alkol üreten tesisler bulunmaktadır. Parlayıcı gaz veya alkol buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan bu tesiste, hedef gazların belirlenerek, kontrol edilmesi gerekmektedir.

İşletmelerin ana uygulamaları haricinde, tesislerin tümünde farklı gaz tehlikeleri bulunabilmektedir. Bu uygulamalar işletmelere göre farklılıklar gösterebilmektedir;

 • İşletmelerdeki yemekhaneler (yanıcı-patlayıcı gaz)
 • LPG tankının alanı (yanıcı-patlayıcı gaz)
 • Tüp depolama sahaları (yanıcı-patlayıcı gaz, oksijen eksikliği)
 • Kazan daireleri (yanıcı-patlayıcı)
 • Bazı işletmelerde bulunan kaynakhanelerde (yanıcı-patlayıcı, toksik, boğucu, zehirleyici gaz, oksijen eksikliği)
 • Soğutucu üniteler (NH3, H, CO)
 • Kapalı alanlar (yanıcı-patlayıcı, toksik, boğucu, zehirleyici gaz, oksijen eksikliği)

Bu tehlikeleri tespit etmek ve önlemleri alabilmek için gaz ve alev algılama sistemlerinin kullanımı olmazsa olmazdır. İşletmelerdeki tehlikeler ve bu tehlikelerin tespiti konularında tecrübeli firmalarla çalışmak büyük önem arz eder.

Şeker Üretim Sektöründe Hangi Gaz Dedektörleri Kullanılabilir?

Şeker üretim sektöründe kullanılabilecek Honeywell ürünlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Honeywell Sensepoint XCL için Tıklayınız

Honeywell Sensepoint XCD için Tıklayınız

Honeywell BW Solo için Tıklayınız

Honeywell MultiRAE Pro için Tıklayınız

Set Teknik Emniyet ve Çevre Teknolojileri A.Ş. olarak; Gaz Algılama Sistemleri, Proses Gaz Analiz Sistemleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri, Endüstriyel İş Güvenliği Ekipmanları ve Yanma Teknolojileri konularında, 2004 yılından bu yana her geçen gün geliştirerek bugüne taşıdığımız satış ve teknik destek tecrübemiz ve tamamı Türkiye ve Avrupa normlarına uyumlu ürünlerimiz ile mühendislik çözümleri sunmaktayız.

Paylaş:
İlgili Ürünler
Sensepoint XCL

Sensepoint XCL

Honeywell
Sensepoint XCL, endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilerek yanıcı-patlayıcı ve toksik gaz algılama (CH4, CO, H2S, H2, NO2, NH3,CO2) algılamada kullanılır. Mobil cihaza bluetooth yoluyla bağlanabilir.
Sensepoint XCD

Sensepoint XCD

Honeywell
Sensepoint XCD, sabit yanıcı-patlayıcı ve toksik gaz algılama dedektörüdür. Endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilir ve yanıcı-patlayıcı gazları (%LEL, IR), O2, H2S, CO, NO2, H2, CO2(IR) algılamada kullanılır.
BW™ Solo

BW™ Solo

Honeywell
Honeywell BW Solo, tehlikeli alanda çalışan personelin sağlığını koruyan ve yangın-patlama riskini bünyesinde barındıran tesislerin güvenliğini sağlayan son teknoloji tek gaz ölçer dedektördür. H2S, CO, NH3, SO2, HCN, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, H2 vb. toksik ve boğucu gazları veya O2 seviyesinin ölçümünü yapabilir. Kolay açılıp/kapanabilir ve değiştirilebilen mevcut bataryası uzun bir süre (1 yıl) rahatlıkla kullanılabilir.
MultiRAE Pro

MultiRAE Pro

Honeywell
Radyasyon ve kimyasal algılama için kablosuz, taşınabilir pompalı multi gaz ölçer dedektördür. Tehdit ve alarm verilerini gerçek zamanlı olarak merkezi bir komuta istasyonuna kablosuz olarak iletme özelliği ile gelişmiş görünürlük ve farkındalık sunar. Gamma, O2, Yanıcı patlayıcı gazlar: %LEL, CO, H2S, CO2; IR, VOCs; NH3, Cl2, ClO2, ETO, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, PH3, SO2 gazlarını algılamada kullanılır.
Diğer İçerikler

TEMSİLCİLİKLER

E-Bülten Kayıt
Bize Ulaşın