Debi Ölçüm Sistemleri

Endüstriyel tesislerin bacalarında veya kanallarında bulunan proses gazının akışını ölçebilen cihazlara Debi Ölçüm Sistemleri denilmektedir.