Ekstraktif Gaz Analizörleri

Yardımcı ekipmanlar vasıtası ile proses gaz akışından alınan numune gazın, proses dışında ayrı bir ünitede ölçülebilmesini sağlayan cihazlara Ekstraktif Gaz Analizörleri denilmektedir.